apauti

apauti
apaũti, apaũna, àpavė (apìavė Š) tr. 1. apmauti apavą ant kojos: Apaũk vaiką, kad kojų neatšaltų Grg. O apautas turėkit kojas savo MP232. | refl. tr., intr.: Apsiaunu kurpes, kurpėms R30. Reikėjo apsiãvus vaikščioti J.Jabl. Apsìavė į nagines ir išejo Šts. Reikia jau eiti, dar kojos neapsiaũtos Rm.refl. įsitaisyti apavo: Nu, kad gerai išdirbo skūrą, tai šiemet visi apsiaũsme Sdk.pakaustyti: Apavė arklį Ds. 2. užmauti kelnes: Apaũk vaiką kelinaitėm, negražu palaida sterbluke [vaikščioti] prie žmonių Gs. | refl.: Apsiaũk šventadienėm kelnėm Kb. O tos kelnės tėvų tėvo, aš nebijau šalto vėjo, kap jom apsiaunù Vlkv. 3. prk. apgauti: Jau kap tave àpavė, tai geriau nereikia Mrc. \ auti; antauti; apauti; įauti; išauti; nuauti; paauti; perauti; priauti; suauti; užauti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • apauti — apaũti vksm. Mažỹlį norisi apaũti batùkais …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • perauti — tr. 1. apauti kitu apavu: Perauk [kojas] sausais batais, o šlapius pamesk J. | refl.: Sušlapau kojas, gausiu parsiauti Grg. 2. refl. persimauti kelnes: Persiaviau kitom kelinėm Vlkv. auti; antauti; apauti; įauti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kojinytė — kojinýtė dkt. Vaikai̇̃ bùvo apauti̇̀ patogiai̇̃s batẽliais, trumpomi̇̀s kojinýtėmis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antauti — antaũti, antaũna, añtavė tr. auti, mauti ant viršaus: Kad taip storai apsiavei, ar beantaũsi batą? Grg. auti; antauti; apauti; įauti; išauti; nuauti; paauti; perauti; priauti; suauti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apaustyti — 2 apaustyti iter. apauti 1: Ar apausteĩ vaikus? Lp. Broleli, kame ana beras tokią ištaigą, kaip su pirmuoju vyru kad turėjo – ans aną apaũstė ir nuaũstė Brs. Apaustyk vaikui kojas – tuoj bus laikas į mokyklą Jn. austyti; apaustyti; nuaustyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apavimas — apavìmas sm. (2) 1. → apauti 1: Tų vaikų apavìmas, aprengimas kiekvieną dieną vis ma[n] i ma[n] Gs. | refl. SD204: Aulinių batų apsiavìmas nesunkus, bet kaip reikia nusiauti, gerai turi sušilti Vvr. 2. refl. SD200, Vb, Gs apavas, avalynė:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apavinti — apavìnti tr. apauti: Tėvas klumpėm apavìno ir trinyčiais aprėdino (d.) Vlkv. avinti; apavinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apavinėti — iter. apauti 1: Apavinėju ką K. | refl. tr. Apsiavinėkite kojeles, kad nesusirgtumėt J. avinėti; apavinėti; išavinėti; nuavinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apibatuoti — tr. batais apauti; nupirkti kam batus: Vaikus apibatãvo kūma, parvažiavęs į svečius Šts. | refl.: Paskutiniu metu anų visas kiemas taip apsibatãvęs Skd. batuoti; apibatuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkelnėti — tr. apauti kelnėmis, aprengti: Seniau, būdavo, tik pusbernį jau apkelnėja Vj. | refl.: Apsikelnėti reikia KlvrŽ. | Dabar lauk tu jo, kol jis apsikelnė̃s Všk. Na, ar tu apsikelnėsi kada, ar ne? Akm. kelnėti; apkelnėti; nukelnėti; susikelnėti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”